Larawan ng mga dating pangulo ng pilipinas best dating websites for people over 50

Posted by / 27-Oct-2016 20:06

Larawan ng mga dating pangulo ng pilipinas

Halimbawa, ang kasalukuyang pangulo, si Rodrigo Duterte, ay itinuturing na panglabing-anim na pangulo.

Habang kinikilala ng Pilipinas si Aguinaldo bilang unang pangulo, hindi siya kinilala ng ibang bansa dahil bumagsak ang Unang Republika sa ilalim ng Estados Unidos pagkatapos ng Digmaang Pilipino-Amerikano. Quezon ang kinilala bilang unang pangulo (at ang una na nanalo sa halalan — hinirang lamang si Aguinaldo) ng Estados Unidos at pandaigdig na kapisanang pangdiplomasya at pampolitika.

Makikita sa mga larawan ang mga anak ng yumaong dating pangulo na naglalakad kasunod ng sasakyang naglululan ng labi.

Nabalot din ng bandila ng Pilipinas ang kabaong na inangkat pa sa Estados Unidos ng pamilya Marcos.

Ayon sa mayorya sa Korte Suprema, walang batas na nagbabawal sa pagpapalibing sa dating pangulo kahit pa may mga isyu ng paglabag sa Karapatang Pangtao at katiwalian noong kanyang kapanahunan.

Nakakatulong ang mensaheng ito sa pag-iwas sa mga pagsasabayan ng pamamatnugot ng isang pahina.Samantala, ikinagulat ng maraming tumututol sa paglilibing ang desisyon.Kumalat sa social media ang mga batikos at pagsasabing tulad rin ng deklarasyon ng Batas Militar noong 1972 ang desisyong ilibing ang labi ng dating pangulo kaagad-agad ay isang surpresa.Magsisilbi ang pangulo ng isang termino sa loob ng anim na taon at hindi na makakatakbo muli para sa reeleksiyon, maliban kung siya ay naging pangulo sa pamamagitan ng konstitusyon succession at nagsilbi nang hindi hihigit sa apat na taon bílang pangulo.Sa ilalim ng Artikulo VII, Seksiyon 5 ng Saligang Batas, bago makapagsimula ang Pangulo sa pagtupad ng kanyang katungkulan ng kanyang tanggapan, dapat magsagawa ng Pangulo ang sumusunod na panunumpa o pagpapatotoo: "Ako si__________________, ay taimtim kong pinanunumpaan (o pinatotohanan) na tutuparin ko nang buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo (o Pangalawang Pangulo o Nanunungkulang Pangulo) ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, ipatutupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa Bansa.

larawan ng mga dating pangulo ng pilipinas-63larawan ng mga dating pangulo ng pilipinas-6larawan ng mga dating pangulo ng pilipinas-62

Dating Pangulong Marcos, nailibing na sa Libingan ng mga Bayani NAIHATID na at nailibing na sa Libingan ng mga Bayani ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na yumao noong 1989 sa Hawaii, Estados Unidos.

One thought on “larawan ng mga dating pangulo ng pilipinas”